a.jpg
b.jpg
c.jpg
d.jpg
1.jpg
a.jpg

Ildhu omhu mening


SCROLL DOWN

Ildhu omhu mening


Langholt kort fortalt

Langholt tilbyder langvarigt ophold for mennesker med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd (§107, §108, §103 og STU).
 

ILDHU

Vi brænder for det, vi laver. Vi er helt tossede med det, vi gør. Med at lære, undre os. Kigge på vores dagligdag og spørge os selv, hvordan gør vi det her bedre? 

OMHU

Vi gør vores arbejde ordenligt. Vi dokumenterer vores hverdag. Følger og opnår de satte mål.

MENING

Vi opstiller mål for vores beboere, som de kan vokse af. Og vi tilrettelægger vores arbejde så det giver mening at være på Langholt hver dag. 

 

Om os

Vores bo- og beskæftigelsestilbud hænger uløseligt sammen og er fundamentet for vores gode resultater. Vores målgruppe er ofte fyldt 18 år, men mentalt er de i mange tilfælde ikke alderssvarende og har forstyrrede begreber om virkeligheden, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser og psykiske problematikker. De er ikke misbrugere. Beboerne i Langholt kommer fra andre institutioner og har ofte ingen eller kun få skolekundskaber. De har ofte brug for hjælp med almindelig daglig levevis.

b.jpg

Livet på Langholt


Livet på Langholt


Målgruppe

 

Arbejde

Langholt er et tilbud inden for §107, §108, §103 & STU.  Dvs. vi er et sted, hvor vores borgere både arbejder og bor. Vi kan derfor arbejde med borgerens udviklingspotentialer i en sammenhængende indsats både på jobbet, i hjemmet, i weekender og på ferier. Det betyder, at vi i meget høj grad når vores mål og hele tiden kan sætte nye.

Beskæftigelsens hovedmål er at give den enkelte beboer et meningsfyldt arbejdsliv, hvor han får mulighed for at skabe sin egen arbejdsidentitet. STU forløb tilpasses den enkelte i samarbejde med UU-vejleder. 

Når vi udfører en opgave, giver vi det den tid, det tager, da det er processen og udvikling af borgerens kompetencer, der er vigtigst. Kvaliteten er altid i top, og vi afleverer aldrig et halvfærdigt produkt.

 

Arbejdsopgaver

Vi arbejder i sær med skov (brænde), anlæg og haver og med biler (autoværksted)
Derudover er der viceværtsopgaver på vores egne bygninger og opgaver som ansvarlig på eget værksted. Beboerne får fuld støtte og vejledning fra personalet. Der er aldrig nogen, der kommer hjem fra en arbejdsdag med uløste konflikter.

 

Hjem

Langholt har igennem årene opbygget en særlig struktur og kultur, som vi bruger metodisk til at udvikle vores beboere.

Vi tager højde for at borgerne kommer fra vidt forskellige kår og dermed har meget forskelligt syn på sociale spilleregler.

Det er som regel en stor udfordring for vores borgere at indrette sig under fælles regler, og vi arbejder derfor målrettet for at følge samfundets normer inden for almen dannelse og opførsel.

Det giver gode resultater og er med til at sprede ringe i vandet; en positiv udvikling som også beboernes familie får glæde af ligesom vi har opbygget et godt omdømme i samfundet generelt gennem mange år.

 

Oplevelser

Vi tilbyder gode, sjove og sunde oplevelser sammen eller i mindre grupper. Eksempelvis drejer det sig om ture ud af huset, rejser i Danmark og udlandet, ture til dyrepark, biograf, idrætsaktiviteter og mange andre oplevelser. I øjeblikket er fodbold, håndbold og ridning ønskede fritidsaktiviteter for beboerne

 

Hverdag

Madtilberedning og måltider er helt centralt i Langholt. Det er en tilbagevendende social begivenhed som alle forventes at deltage i.

Menuen består altid af sund og varieret kost og vi sætter en ære i at holde en høj hygiejne og god bordskik, som alle beboere kan spejle sig i.

Vi anser det som regulær spisetræning med takt og tone, krydret med hyggelig familiær stemning.

Måltiderne er placeret på forholdsvis faste tider, hvilket er med til at opdele dagen i forståelige og afgrænsede blokke, der igen understøtter beboerens oplevelse af arbejde og fritid, hverdag og weekend.

 

Vi lever op til fødevarestyrelsens krav

Kontrolrapport for Egebjergvej  -  Kontrolrapport for Hjortebjerg

c.jpg

Trivsel og udvikling


Trivsel og udvikling


Metoder

Langholt har over 30 års erfaring i at arbejde med netop denne målgruppe, så vi har gennem mange år afprøvet og udviklet vores pædagogiske metoder.
 

Vores mål er at selvstændiggøre vores borgere og give dem færdigheder, som udvikler personlig ansvarsfølelse, selvtillid og kompetencer.

Vi bruger en bred vifte af metodiske tilgange for at imødekomme det enkelte menneske ud fra hans kompetencer og behov. Vores udgangspunkt er opbygge en nær og anerkendende relation til borgeren.

Vi arbejder med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder, at hverdagen for vores borgere er bygget op med en fast struktur.

Vi arbejder målrettet og med resultatdokumentation efter borgerens handleplan. Disse bliver evalueret og vurderet to gange årligt.

Da vores borgere ofte bliver hos os igennem mange år, lærer vi hinanden godt at kende og udvikler pædagogiske metoder, som er finjusteret til den enkelte borger. Hvis en borger skal videre til et nyt sted, er det med en grundig dokumentation, så han får den bedst mulige start et nyt sted.

Det er vigtigt for os at rammerne er hjemlige og giver mulighed for udvikling. Metodeudviklingen stopper aldrig, da det er en dynamisk proces at finde de rette metoder til det enkelte menneske.

 

Socialtilsyn Øst 2014

Socialtilsynet vurderer, at der er et klart mål med den indsats som tilbuddet yder. Beboerne trives og udvikles og der opnås resultater

 
Jeg synes, det er et fint sted. Personalet passer på os og kender os godt. Jeg har købt min egen spillemaskine. Den sparede jeg sammen til. Det er med Hugo. Den er jeg glad for. Personalet hjalp mig med at spare sammen. Næste gang skal jeg have en computer.
— Jørgen, beboere på Langholt
d.jpg

Visitation


Visitation


ILDHU, OMHU OG MENING

Langholt har godkendt takst fra Socialtilsyn Øst, på § 103 og § 107 samt en fast takst for egenbetaling, der dækker husleje,forbrug, kost,forsikringer og kørsel i nærområdet
 

Prisen for den enkelte borger afhænger af en individuel forhandling mellem visitationskommune og Langholt, som tager udgangspunkt i borgerens behov for støtte. Man skal forvente en højere takst for den første tid på Langholt, da det er altafgørende for at vi lykkes med at skabe en varig, god løsning, at vi arbejder intenst med relation og samarbejde med borgeren fra starten. 

 
Jeg har boet her i mange år. Det er godt. Jeg vil gerne videre en dag. Jeg har boet her i seks år, tror jeg nok. Så jeg skal blive bedre til nogle ting. Så kan jeg godt klare mig selv. Jeg har lært at bage pandekager. Det gør jeg tit. I weekenderne. Det kan jeg godt lide.
— Jonas, beboere på Langholt
1.jpg

Kontakt


Kontakt


Her finder du os

 

Grønsundsvej 219
Karleby
4800 Nykøbing F.

+45 54 44 72 12
langholt@langholt.com

 

Kontakt os

Navn *
Navn