Døgninstitution med mulighed for aflastningspladser i Langholt

Langholt afd. Hjortebjerg kan rumme 7 børn og unge under §66. I alderen 12-22 år.

 
langholt_aflastningspladser

Aflastningspladser

Børn og unge i alderen 12-22 år.

Barnet får eget værelse som indrettes efter ønsker og interesse. Aflastningsværelserne vil rumme personlige ejendele som er gjort klar inden barnet/den unge ankommer til Langholt afd. Hjortebjerg.

Vi tilbyder at hente og afleverer barnet/den unge fra skoletilbud/dagstilbud/STU/hjemmet – dette ser vi som et vigtigt arbejdsredskab for at sikre den bedst mulige hverdag for den enkelte. Dette giver endvidere mulighed for at styrke det tværprofessionelle samarbejde omkring barnet/den unge.

Vi tilbyder mulighed for aflastning i ferier. Aflastningstilbuddet vil være fleksibelt da vi har åben alle årets dage. Planlægningen af enkelte døgn sker sammen med planlægger for afdelingen. Det er vigtigt der er en forudsigelighed og genkendelig for barnet/den unge.

Vi glæder os til at høre fra jer, og håber vi kan løfte jeres ønsker og behov for anbringelse af barnet/den unge.
 

Vi er en døgninstitution med mulighed for aflastningspladser.

Vi tilbyder ophold for børn og unge med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd.
Vi tager imod børn og unge med hjerneskader, udviklingsforstyrrelser, sociale og psykiske problematikker. Vi kan ikke tilbyde pladser til børn/unge med større fysiske handicaps, dette rummer boligen ikke. Vi modtager ikke unge med misbrug, dette er uden for vores kompetence og interesseområde.

Vi arbejder efter en bred vifte af metodiske tilgange for at imødekomme det enkelte barn/den unge ud fra de kompetencer og behov, der er tilstede. Metodeudviklingen stopper aldrig da det er en dynamisk proces at finde de rette metoder til det enkelte barn/den unge.

Vi arbejder med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder at hverdagen for børnene/de unge er bygget op omkring en fast struktur.

Vi tilbyder at barnet/den unge kan have fritidsaktiviteter og legeaftaler, så hverdagen, så meget som muligt, ligner hverdagen hjemme.

På Langholt afd. Hjortebjerg, vil der til hver weekend blive afholdt weekend møder, hvor hvert barn /den unge har mulighed for at komme med ønsker til aktiviteter, mad mm.